2021 - KABIR JI

Kirtan and Gurmat Vichaar of Salok 161 to 204

Date
Salok Number

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Watch on YouTube
Click Icon to Download MP3 Audio

Feb 27 2021 
Salok 161

ਕਬੀਰ ਥੂਨੀ ਪਾਈ ਥਿਤਿ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧੀ ਧੀਰ ॥
Kabir Thunee Paee Thith Bhiee
Sathgur Bandhee Dheer

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

March 6 2021
Salok 162

ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜਉਹਰੀ ਲੇ ਕੈ ਮਾਂਡੈ ਹਾਟ ॥
Kabir Har Heeraa Jan Jauharee
Lae Kai Maandai Haat

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

March 20 2021 
Salok 163

ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਤ ॥
Kabir Kaam Parae Har Simareeaai
Aaisaa Simarau Nith

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

March 27 2021
Salok 164

ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥
Kabir Seva Kau Dhuae Bhalae
Ek Sant Ik Raam

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

April 3 2021
Salok 165

ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ॥
Kabir Jeh Maarag Pandit Geae
Paachhai Paree Baheer

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

April 10 2021
Salok 166

ਕਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੋਖੇ ਮੂਆ ਚਾਲਤ ਕੁਲ ਕੀ ਕਾਨਿ ॥
Kabir Dhuneeaa Kae Dhokhae Mooaa
Chaalat Kul Kee Kaan

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

April 18 2021
Salok 167

ਕਬੀਰ ਡੂਬਹਿਗੋ ਰੇ ਬਾਪੁਰੇ ਬਹੁ ਲੋਗਨ ਕੀ ਕਾਨਿ ॥
Kabir Doobehego Rae Baapurae
Bahu Logan Kee Kaan

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

April 24 2021
Salok 168

ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੋ ਨਾਜੁ ॥
Kabir Bhalee Madhookaree
Naanaa Bidh Ko Naaj

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

May 1 2021
Salok 169

ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਝਨੁ ਹੋਤੁ ਹੈ ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੈ ਨਿਸੰਕ ॥
Kabir Dhaavai Dhaajhan Hoth Hai
Nirdhaavai Rahai Nisank

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

May 8 2021
Salok 170

ਕਬੀਰ ਪਾਲਿ ਸਮੁਹਾ ਸਰਵਰੁ ਭਰਾ ਪੀ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰੁ ॥
Kabir Paal Samuhaa Sarvar Bharaa
Pi Na Sakai Koee Neer

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

May 15 2021
Salok 171

ਕਬੀਰ ਪਰਭਾਤੇ ਤਾਰੇ ਖਿਸਹਿ ਤਿਉ ਇਹੁ ਖਿਸੈ ਸਰੀਰੁ ॥
Kabir Parbhaathae Taarae Khiseh
Thio Eh Khisai Sareer

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

May 22 2021
Salok 172

ਕਬੀਰ ਕੋਠੀ ਕਾਠ ਕੀ ਦਹ ਦਿਸਿ ਲਾਗੀ ਆਗਿ ॥
Kabir Kothee Kaat Kee Dheh Dhis Laagee Aag

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

May 29 2021
Salok 173

ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਦੂਰਿ ਕਰੁ ਕਾਗਦ ਦੇਹ ਬਿਹਾਇ ॥
Kabir Sansaa Dhoor Kar Kaagadh Dheh Bihai

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

June 5 2021
Salok 174

ਕਬੀਰ ਸੰਤੁ ਨ ਛਾਡੈ ਸੰਤਈ ਜਉ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲਹਿ ਅਸੰਤ ॥
Kabir Sant Na Chhaaddai Santhee
Jau Kotik Mileh Asanth

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

June 12 2021
Salok 175

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥
Kabir Man Seethal Bhaeaa
Paiaa Braham Giaan

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

June 19 2021
Salok 176

ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕੀ ਜਾਨੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Kabir Saaree Sirjanhaar Kee
Jaanai Naahee Koae

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

June 26 2021
Salok 177

ਕਬੀਰ ਭਲੀ ਭਈ ਜੋ ਭਉ ਪਰਿਆ ਦਿਸਾ ਗੲਂੀ ਸਭ ਭੁਲਿ ॥
Kabir Bhalee Bhaee Jo Bhau Pariaa
Dhisaa Gaiee Sabh Bhul

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੩ Panna: 1373

July 3 2021
Salok 178

ਕਬੀਰਾ ਧੂਰਿ ਸਕੇਲਿ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇਹ ॥
Kabira Dhoor Sakael Kai
Pureeaa Baandhee Dheh

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

July 10 2021
Salok 179

ਕਬੀਰ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਕੈ ਉਦੈ ਭਈ ਸਭ ਦੇਹ ॥
Kabir Sooraj Chaandh Kai
Udhai Bhaee Sabh Dheh

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

July 17 2021
Salok 180

ਕਹਿਓ ਕਬੀਰ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ ਸੰਤ ਸੁਨਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ॥
Kahio Kabeer Bichaar Kai
Sant Sunau Man Maaheh

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

July 24 2021
Salok 181

ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੂ ਜਾਨਿਆ ਨਹੀ ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਦ ਬਿਹਾਇ॥
Kabir Jinahu Kichhoo Jaaniaa Nahee
Thin Sukh Needh Bihaae

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

July 31 2021
Salok 182

ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਿਆ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੈ ਅਉਰ॥
Kabir Maarae Bahut Pukaariaa
Peer Pukaarai Aaur

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

August 7 2021
Salok 183

ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੇਇ ਉਸਾਸ॥
Kabir Chott Suhaelee Sael Kee
Laagath Lae Usaas

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

August 14 2021
Salok 184

ਕਬੀਰ ਮੁਲਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਢਹਿ ਸਾਂਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ॥
Kabir Mulaa Munaarae Kiaa Chaddeh
Saaee Na Baharaa Hoae

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

August 21 2021
Salok 185

ਕਬੀਰ ਜਾ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤਿ ਨਹੀ ਤਾ ਕਉ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਇ॥
Kabir Ja Kee Dhil Saabat Nahee
Thaa Kau Kahaa Khudhai

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

August 28 2021
Salok 186

ਕਬੀਰ ਅਲਹ ਕੀ ਕਰਿ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ॥
Kabir Aleh Kee Kar Bandhagee Jeh Simrat Dhukh Jaae

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

September 5 2021
Salok 187

ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਜੁਲਮੁ ਹੈ ਕਹਤਾ ਨਾਉ ਹਲਾਲੁ॥
Kabir Joree Keeae Julam Hai
Kahathaa Naau Halaal

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

September 11 2021
Salok 188

ਕਬੀਰ ਖੂਬੁ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੋਨੁ॥
Kabir Khoob Khaanaa Kheecharee
Jaa Meh Amrit Lon

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

September 18 2021
Salok 189

ਕਬੀਰ ਗੁਰੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹੁ ਤਨ ਤਾਪ॥
Kabir Gur Laagaa Tab Jaaneeaai
Mitai Moh Than Thaap

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

September 25 2021
Salok 190

ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਨ ਮਹਿ ਭੇਦੁ ਹੈ ਤਾ ਮਹਿ ਏਕੁ ਬਿਚਾਰੁ॥
Kabir Raam Kehan Meh Bhaedh Hai
Thaa Meh Ek Bichaar

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

October 2 2021
Salok 191

ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੁ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹਿ ਬਿਬੇਕ॥
Kabir Raamai Raam Kahu
Kahibae Maaheh Bibek

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

October 10 2021
Salok 192

ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਹਿ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹਿ॥
Kabir Jaa Ghar Saadh Na Saeveeaeh
Har Kee Saevaa Naeh

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

October 16 2021
Salok 193

ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ॥
Kabir Goongaa Hooaa Baavaraa
Baharaa Hooaa Kaan

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

November 27 2021
Salok 194

ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨੁ ਜੁ ਏਕੁ॥
Kabir Sathgur Sooramae Baahiaa Baan Jo Ek

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

December 4 2021
Salok 195

ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਅਕਾਸ ਕੀ ਪਰਿ ਗਈ ਭੂਮਿ ਬਿਕਾਰ॥
Kabir Nirmal Boondh Akaas Kee
Par Giee Bhoom Bikaar

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

December 11 2021
Salok 196

ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਅਕਾਸ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮਿ ਮਿਲਾਇ॥
Kabir Nirmal Boondh Akaas Kee
Leenee Bhoom Milai

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੪ Panna: 1374

December 18 2021
Salok 197 & 198

ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹਉ ਜਾਇ ਥਾ ਆਗੈ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਇ॥
Kabir Haj Kaabae Hau Jaae Thaa
Aagai Miliaa Khudhai

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੫ Panna: 1375

December 25 2021
Salok 199 & 200

ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਹਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਕਹਤੇ ਹਹਿ ਜੁ ਹਲਾਲੁ॥
Kabir Jee Jo Maareh Jor Kar
Kehathae Heh Jo Halal

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੫ Panna: 1375

January 8 2022
Salok 201

ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਉ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਇ॥
Kabir Lekhaa Dhenaa Suhelaa Jo Dhil Soochee Hoae

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੫ Panna: 1375

January 15 2022
Salok 202

ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸ ਮਹਿ ਦੁਇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬਧ॥
Kabir Dharthee Ar Akaas Meh Dhuae Thoo Baree Abadh

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੫ Panna: 1375

January 29 2022
Salok 203 & 204

ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ॥
Kabir Thoo Thoo Karthaa Thoo Hooaa Mujh Meh Rahaa Na Hoo

ਪੰਨਾ: ੧੩੭੫ Panna: 1375