ਸੋਹਿਲਾ
Sohela

All rights reserved to T-Series and Super Cassettes Industry Ltd.

ਭਾਗ – Volume

ਸ਼ਬਦ – Shabad

Watch on YouTube
Listen on YouTube Music
Download MP3

ਭਾਗ ੧
Volume 1

ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ॥
Thum Gaavahu Maerae Nirabhau Kaa Sohilaa

ਪੰਨਾ: ੧੨ Panna: 12

ਭਾਗ ੨
Volume 2

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰਿ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ ॥
Baba Jai Ghar Karathae Keerath Hoae

ਪੰਨਾ: ੧੨ Panna: 12

ਭਾਗ ੩
Volume 3

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥
Kaisee Aarti Hoae

ਪੰਨਾ: ੧੩ Panna: 13

ਭਾਗ ੪
Volume 4

ਕਰਿ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥
Kar Saadhoo Anjulee Pun Vaddaa Hae

ਪੰਨਾ: ੧੩ Panna: 13

ਭਾਗ ੫
Volume 5

ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥
Man Gur Mil Kaaj Savaarae

ਪੰਨਾ: ੧੩ Panna: 13